AD Lipa Novi Pazar

Obaveštenja 2017

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file 00 Poziv_za_vanrednu_skupstinu i formular 255.88 KB 2017-10-13
An Adobe Acrobat file FINANSIJSKI IZVESTAJ 2016 6.28 MB 2017-06-21
An Adobe Acrobat file Formular za glasanje akcionara u odsustvu (1) 72.42 KB 2017-05-08
An Adobe Acrobat file GODISNJI IZVESTAJ 13.17 MB 2017-05-24
An Adobe Acrobat file Godisnji dokument o objavljenim informacijama AD Lipa 247.12 KB 2017-05-24
An Adobe Acrobat file Informator 23.03.2017.g. 1.08 MB 2017-04-04
An Adobe Acrobat file Izvestaj u vezi sa odrzanom Skupstinom ad 97.9 KB 2017-05-30
An Adobe Acrobat file Obavestenje o odrzanoj vanrednoj sednici Skupstine 278.76 KB 2017-11-03
An Adobe Acrobat file PROMENA PRVNE FORME 219.49 KB 2017-12-27
An Adobe Acrobat file Redovna Skupstina 290 KB 2017-05-08
An Adobe Acrobat file Statisticki izvestaj 166.29 KB 2017-04-04
An Adobe Acrobat file informator 20.10.2017.g. 945.95 KB 2017-11-03